Zebranie ratowników.

Dnia 13 kwietnia br (sobota) o godzinie 1200 w Kwidzyńskim Centrum Komputerowo - Językowym przy ul. 11-go listopada odbędzie się zebranie ratowników Kwidzyńskiego WOPR.

W trakcie zebrania omówione zostaną zmiany z zakresu uprawnień i szkoleń ratowników.

Ze względu na ważność omawianych spraw obecność ratowników obowiązkowa!

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem na stopnie ratownicze i kurs KPP zapraszamy na w/w zebranie.

Za Zarząd
Prezes Ryszard Bednarczyk

Cud nad Wisłą 2012 - zabezpieczenie przez kwidzyński WOPR

15 sierpnia 2012 roku (środa) ratownicy kwidzyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zabezpieczali plenerową imprezę "Cud nad Wisłą". Zabezpieczenie trwało od godziny 13.00 do godziny 22.00. Wyraźnie dało się zauważyć poza drobnymi wyjątkami zdyscyplinowanie uczestników imprezy i służba ratowników przebiegła spokojnie. Patrolowane było nabrzeże Wisły, przeprowadzana obserwacja wody oraz okresowe patrole łodzią motorową.


 


Kurs RATOWNIKA WOPR i Młodszego Ratownika

Warunek przystąpienia do kursu:

  • ukończone 16 lat
  • młodszy ratownik WOPR

Wszystkich chętnych zapraszamy na zebranie organizacyjne w dniu 01.06.2012r. o godz. 19:00 na pływalni w Kwidzynie przy ul. Słowackiego.

Bliższe informacje uzyskać można pod numerem tel. 695 927 468

Zarząd Kwidzyńskiego WOPR