Bezpieczeństwo podczas żeglugi

 • Przede wszystkim trzeba zapoznać się z komunikatami dotyczącymi prognozy pogody w rejonie pływania.
 • Jeszcze przed wypłynięciem obowiązkowo sprawdzić trzeba stan techniczny łodzi, żagli, steru i olinowania.
 • Trzeba zadbać, aby każdy z pasażerów łodzi miał na sobie kamizelkę ratunkową.
 • Musi być przygotowana kotwica (minimum 25 metrów), a żagle muszą być gotowe do refowania.
 • Na pokładzie dodatkowo powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy i koło ratunkowe.
 • W czasie pływania ważne jest, aby omijać mielizny i skały. Szczególną uwagę trzeba też zwracać na innych uczestników akwenu wodnego i odpowiednio wcześnie rozpocząć manewry wymijania.
 • Trzeba zachować czujność, aby w porę wypatrzeć znaki ostrzegające.
 • Przy bardzo silnych wiatrach należy odpowiednio zrefować żagle i zachować szczególną ostrożność.
 • W przypadku, kiedy jacht potrzebuje pomocy należy wywiesić na topie masztu koło ratunkowe lub kamizelkę asekuracyjną.
 • Jeżeli wieje bardzo mocno i nie możemy kontynuować bezpiecznej żeglugi, należy schronić się do portów bezpieczeństwa.
 • W razie potrzeby należy rozważyć i zaplanować alternatywny środek transportu.
 • W razie jakichkolwiek problemów należy dzwonić na numer alarmowy 112 lub na numer alarmowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) 601 100 100.