Bezpieczeństwo na lodzie

  • Jeżdżąc na łyżwach korzystać należy tylko ze zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk.
  • Nie wolno urządzać ślizgawek i lodowisk na jeziorach, rzekach, stawach oraz innych zbiornikach wodnych lub pływających krach.
  • Zawsze należy poinformować kogoś innego o tym, gdzie się wybieramy i o której zamierzamy wrócić.
  • Podczas wędrówki powinno się uderzać co jakiś czas w lód. Gdy pod wpływem uderzenia pokrywa lodowa pęka lub trzeszczy - należy wycofać się tą samą drogą.
  • Cienki i kruchy lód może załamać się pod ciężarem człowieka - to jest główna przyczyna wielu wypadków i utonięć w okresie zimowym.
  • Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść rzek, nurty rzek, ujścia kanałów, ujścia ścieków, ujęcia wody, mosty, śluzy, wszelkie pomosty, miejsca na lodzie z występującymi rysami i pęknięciami.
  • W przypadku łowienia z przerębli należy najpierw dokonać sprawdzenia grubości tafli lodu pokrywającego akwen wodny. Odpowiednia grubość lodu, zdolna utrzymać dorosłego człowieka to 20-30 cm.
  • Jednym ze skutecznych środków zapobiegawczych w trakcie zimowych połowów jest związanie się z towarzyszącą osobą liną asekuracyjną. Zabezpieczeni w ten sposób wędkarze mogą bez problemu pomóc innemu, pod którym załamał się lód. Ponad to warto też wyekwipować się w kamizelkę ratowniczą.
  • Jeżeli decydujemy się na wjazd samochodem na lód należy być przygotowanym do szybkiego opuszczenia pojazdu. W tym celu należy odpiąć pasy bezpieczeństwa i opuścić szyby.