Ratownik Wodny

Regulamin naboru na szkolenie RATOWNIKA WODNEGO

W szkoleniu może uczestniczyć osoba będąca członkiem naszej organizacji, która:

  1. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy, jako ratownik wodny.
  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Ma na bieżąco opłacone składki członkowskie.

ROZPOCZYNAMY SZKOLENIE NA RATOWNIKA WODNEGO
Szkolenia według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO, tzw. "ustawowego"; uprawniającego, po jednym kursie, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach.

Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. "pięć w jednym", nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.
Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

Założenia organizacyjne:
Termin szkolenia:
Zajęcia w formie zajęć cyklicznych w ilości 64 godzin - godziny zajęć do uzgodnienia. Wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego ważne jest bezterminowo.

Wymagania formalne:
- absolwent szkolenia przystępując do egzaminu w dniu jego realizacji musi mieć ukończone 18 lat.
- uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia,

 

UWAGA! NIE MA EGZAMINU WSTĘPNEGO Z PŁYWANIA. 

Uczestnik przystępuje do szkolenia na własną odpowiedzialność w zakresie umiejętności pływackich.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!