Odznaczenia i dyplomy sezonu 2005

Odznaczenie za zasługi dla pożarnictwa dla A. Rożniaty.

Dyplom uznania za udzieloną pomoc ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie dla Grzegorza Napiórkowskiego oraz Łukasza Napiórkowskiego.

Dyplom uznania za zdobycie stopnia starszego ratownika dla Krzysztofa Bednarczyka.

Dyplom uznania za aktywne wsparcie w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodami dla Wojciecha Sadowskiego, Andrzeja Rożniaty i Andrzeja Stawickiego.

Podziękowanie za aktywny udział w zabezpieczaniu imprez zorganizowanych nad wodami dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego dla Anny Michnikowskiej, Ewy Michnikowskiej i Marcina Kłosińskiego, Mirosława Żyrnow, Pawła Gadke i Piotra Stępki.

Podziękowanie za aktywny udział w zabezpieczaniu imprez zorganizowanych nad wodami dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego a także za reprezentowanie kwidzyniaków na I Mistrzostwach WOPR Woj. Pomorskiego w Ratownictwie Wodnym dla Tomasza Ratyńskiego.

Podziękowanie za aktywny udział w zabezpieczaniu Cudu nad Wisłą w Korzeniewie dla Wojciecha Grabskiego.

Podziękowania dla przyjaciela i partnera kwidzyńskiego WOPR dla Leszka Szczepańskiego, Jerzego Grabowskiego, Romana Chmielowskiego i Jerzego Śniega.