Podsumowanie minionego sezonu

Ratownicy wodni z Kwidzyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podsumowali miniony sezon. Ostatnie tegoroczne zebranie wyznaczyli sobie w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 (TPWT), w którym udział wziął również kierownik biura Pomorskiego WOPR Roman Chmielowski.
Pomorskie WOPR działa od 7 lutego 1999 roku, kiedy to w Gdańsku odbył się zjazd "połączeniowy" oddziałów z byłych powiatów województw gdańskiego, słupskiego, elbląskiego oraz bydgoskiego.

Działalność WOPR-u na terenie obecnego powiatu kwidzyńskiego datuje się od końca lat sześćdziesiątych. Wtedy to bowiem odbył się pierwszy kurs ratowników wodnych, którego organizatorem był Polski Związek Pływacki. Szkolenie prowadził Stanisław Knoff a uczestnikami zajęć byli m.in. Jerzy Rychter i Zbigniew Nadzikowski.

W skład nowo utworzonego zarządu wojewódzkiego WOPR w Elblągu w 1975 roku weszli również działacze kwidzyńscy: Stefan Lidak oraz Zbigniew Nadzikowski (w późniejszym okresie Andrzej Rożniata, Ryszard Bednarczyk i Józef Grycman). Powiększająca się ilość ośrodków wypoczynkowych w okolicach Kwidzyna i Prabut oraz systematyczne szkolenie ratowników wodnych przyczyniły się do reaktywowania w naszym mieście oddziału powiatowego. Miało to miejsce 21 kwietnia 1989 roku.

Grupa inicjatywna, na czele której stanął Stefan Lidak wybrała zarząd w składzie: prezes - Zbigniew Nadzikowski, wiceprezesi - Andrzej Rożniata i Józef Grycman oraz członkowie - Grzegorz Sanner i Ryszard Bednarczyk. Oddział posiadał w swoim składzie trzech instruktorów ratownictwa wodnego, którzy prowadzili systematyczne szkolenie na jeziorze Jeżewo w Brachlewie, a od 1992 roku na krytej pływalni przy ul. Słowackiego w Kwidzynie. Od tego roku szkolenie ratowników wodnych z terenu województwa elbląskiego odbywa się również w Orkuszu w ramach obozu przysposobienia obronnego, którego długoletnim komendantem był nieżyjący już Józef Korczyc. Aktualne władze Kwidzyńskiego WOPR wybrane zostały na zjeździe członków powiatu 17 grudnia 1999 roku. Prezesem został Ryszard Bednarczyk, wiceprezesami Andrzej Rożniata i Andrzej Stawicki, a członkami zarządu Marcin Kłosowski, Zbigniew Nadzikowski, Józef Grycman, Bogdan Kalińczak, Waldemar Rozpiątkowski i Artur Sitarz.

Obecnie oddział kwidzyński skupia 2 instruktorów, 26 ratowników oraz 30 ratowników młodszych. Uprawnienia sternika motorowodnego posiada ponadto 15 ratowników, sześciu patenty żeglarskie, a czterech uprawnienia płetwonurka. Sprawozdanie z działalności w 2002 roku złożył prezes Kwidzyńskiego WOPR Ryszard Bednarczyk. Nasi ratownicy strzegli plaż na sześciu kąpieliskach powiatu oraz w kąpieliskach nadmorskich.

Podczas koloni letnich, obozów i w szkołach przeprowadzili wiele pogadanek na temat bezpiecznej kąpieli. Nawiązano współpracę z Inspektoratem Starostwa Powiatowego ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w razie zagrożenia powodziowego, a także z Towarzystwem Turystycznym "Liwa" w kwestii prowadzenia kursów młodszych ratowników wodnych. We współpracy z KPP Straży Pożarnej przeprowadzono kurs sterników motorowodnych, który ukończyło 15 strażaków i 5 ratowników WOPR-u. Na realizację projektu "Bezpieczeństwo mieszkańców Kwidzyna podczas kąpieli" zarząd otrzymał od Starostwa Powiatowego dotację w wysokości 2.000,- złotych, a na zabezpieczenie prac biurowych komputer - dar IP SA w Kwidzynie.

Na zakończenie zebrania wręczono wyróżnienia. Za krzewienie idei ratownictwa wodnego uhonorowano Andrzeja Rożniatę, Andrzeja Stawickiego i Czesława Hryba. Odznakę XL-lecia WOPR otrzymali Zbigniew Nadzikowski oraz Stanisław Napiórkowski, natomiast za działalność w minionym sezonie wyróżniono: Krzysztofa Bednarczyka, Grzegorza Gintowta, Marcina Kłosińskiego, Lecha Napiórkowskiego i Macieja Szyszkę.