W trosce o bezpieczeństwo

Po raz pierwszy oddział powiatowy WOPR w Kwidzynie przeprowadził odbiór kąpielisk przed rozpoczęciem sezonu letniego nad wodami. W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju zmieniły się także wymagania.

Dawniej w województwie elbląskim nie wymagano odbioru kąpielisk ze strony WOPR. Inaczej do tej kwestii podeszły władze województwa pomorskiego. Wszystkie strzeżone kąpieliska na otwartych akwenach musiały zostać skontrolowane przez uprawnione władze. Przeglądu i odbioru kąpielisk dokonywali panowie: Czesław Hryb - inspektor WOPR oraz Ryszard Bednarczyk - prezes oddziału powiatowego WOPR. Na terenie powiatu znajduje się 5 kąpielisk strzeżonych przez ratowników WOPR oraz jedno w Morawach, udostępnione dla dzieci przebywających na koloniach w ośrodku Balaton.

- Sześć kąpielisk zostało odebranych i może zgodnie z przepisami odbywać się tam kąpiel nie tylko dzieci i młodzieży - powiedział nam Ryszard Bednarczyk. Najlepiej przygotowane do sezonu jest kąpielisko na jeziorze Kamień w Gardei. Najwięcej, zastrzeżeń mieliśmy do kąpielisk usytuowanych na terenie gminy Prabuty. Wszystkie niedociągnięcia zostaną usunięte i również one będą spełniały nasze normy. Oprócz wymienionych kąpielisk, naszej ocenie podlegały również kąpieliska w Orkuszu i Brachlewie.